HMS

Kennedy Coton

Kennedy med etternavn Hjørungdal Mørk Sandodden, er naturlig nok HMS ansvarlig på Kavakava. Hva angår helse, miljø og sikkerhet er Kennedy selvlært, og praktiserer kun etter egneutviklede metoder. Kennedy fungerer også som vert på alle tangokvelder. Han er Dj på kvelder han føler seg opplagt.

MOBIL
nop
EPOST
no thanks
INSTAGRAM
kennedycoton
FACEBOOK
kennedycoton
Kennedy HMS 640 360